Nórsko

Steiner / Waldorf Škola 2

Denný rytmus

V minulom príspevku, ktorý som napísala pred rokom (hešteg effective) som popisovala čo je hlavnou podstatou Waldorfskej / Steiner školy. Táto pedagogika má v sebe toľko veľa, že ani neviem kde mám začať. Preto začnem tam, kde začíname každý deň – a to je ráno.  Pre Steinera bol denný rytmus ako aj ročný cyklus veľkou súčasťou vývinu dieťaťa, a preto školy tohto typu oslavujú rôzne sviatky, ktoré sa bežne už neoslavujú.

Napríklad 29. Septembra sme oslavovali Svätého Michala a jeho víťazstvo nad drakom. Na Slovensku je veľa kostolov, ktoré sú zasvätené Sv. Michalovi a tie vtedy majú púť, po východňarsky – odpust. Takže Waldorfská pedagogika má veľmi blízko ku kresťanstvu, ale o tom nabudúce.  

Hlavná hodina

Prvé hodiny v škole sú použité na predmety, ktoré vyžadujú myšlienkovú činnosť, a to intelektuálne, analytické a kreatívne myslenie. U nás prvá hodina začína o 9.00 a končí o 10.40. Je to dlhšia hodina, ktorá sa volá “hlavná hodina” a predmet ktorý sa vyučuje záleží od témy, ktorú trieda momentálne má. Dajme tomu že deviataci majú tému náboženstvo. To znamená že každé ráno v priebehu troch alebo štyroch týždňov budú mať hlavnú hodinu v znamení náboženstva. Predmety, ktoré prídu po hlavnej hodine by sa tiež mali niesť v duchu náboženstva, teda aspoň tie, s ktorými sa to dá. Taká matematika sa ťažko prispôsobí náboženstvu, ale angličtina to teda môže.  

Predstavme si, že pod-téma v náboženstve je Hinduismus. Mojou úlohou ako angličtinárka je poradiť sa s učiteľkou, ktorá bude vyučovať hlavnú hodinu, a zistiť ako ja môžem prispieť na mojich hodinách. Niekedy stačí prečítať nejaký článok o Hindu rituáloch na hodine AJ tak aby sme doplnili učivo z hlavnej hodiny. Minulý rok sme napríklad pozerali film o Gandhi a zároveň preberali Britské impérium, proti ktorému Gandhi “bojoval.” Tento typ výučby prospieva k tomu, aby žiaci videli učivo ako jeden veľký celok. To, že sú predmety takýmto spôsobom prepojené, vytvára u žiakov pochopenie, že celý svet spolu súvisí. 

Vyučovanie v takýchto blokoch a celkoch poskytuje žiakom možnosť sa v týchto predmetoch prehĺbiť. Žiaci pracujú s kresbami a modlitbami, s vlastne tvorenými tekstami, s poviedkami ktoré analyzujú a na ktoré reflektujú. Denno denne si ich pripomínajú a na konci majú väčsinou mini test kde ukážu, čo sa naučili.  

Vlastne vyrobené knihy

Gorgeous main lesson books from students at the Rudolf Steiner School of  NYC. | Steiner school, Waldorf teaching, Waldorf school
Knihy tvorené žiakmi na hlavnej hodine.

Žiaci pracujú s vlastne tvorenými tekstami – to znamená že učiteľka rozpráva novú látku akoby hovorila rozprávku. “Rozprávanie” je téma alebo predmet, ktorá sa vo Walfdorskej pedagogike musí študovať a ja dúfam, že niekedy sa dokopem aj o tom napísať. Takže učiteľka vysvetľuje novú látku v podobe rozprávania a žiaci si majú sami písať poznámky. Niekedy im učitelia napíšu len slová na tabuľu a žiaci z nich majú utvoriť celé vety. Keď je text hotový na rade sú kresby. Vizuálny suport podporuje učenie, a žiaci si ľahšie zapamätajú čo písali skrz kresieb.  

Po hlavnej hodine nasledujú predmety rytmického rázu, ako angličtina alebo iný cudzí jazyk, eurytmia (tance o ktorom napíšem inokedy), telocvik a hudba. Na koniec dňa alebo aj týždňa sa nechávajú umelecké predmety, ručné práce alebo záhradka. Podotýkam, že všetci moji žiaci vedia štrikovať aspoň základné vzory.

To je všetko na rok 2020 🙂

Sources:

https://no.pinterest.com/pin/497155246361192668/

Tagged

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *